Bảng giá

 
Nội dung
 
TÍNH NĂNG CHUNG
Dung lượng
Băng thông
Tên miền chính
Website
Thiết kế banner
Tên miền .com/.net
KHÁC
Responsive
Theo dõi hoạt động website
Báo cáo hoạt động website
KHUYẾN MÃI
Nhập liệu ban đầu
Bài viết CHUẨN SEO
Hỗ trợ kỹ thuật
 
AN- Fresh
3.488.000
VNĐ/năm
TÍNH NĂNG CHUNG 
Dung lượng: 5 GB
Băng thông: 20 GB
Số lượng tên miền được sử dụng cho website (không bao gồm chi phí đăng ký): 03
Website:
Thiết kế banner: 03
Tên miền .com hoặc .net trị giá 280.000đ/năm:
KHÁC 
Responsive:
Theo dõi hoạt động website:
Báo cáo hoạt động website: 01 lần/tháng
KHUYẾN MÃI 
Nhập liệu ban đầu: 30 bài/tin
Bài viết giới thiệu công ty CHUẨN SEO:
Hỗ trợ kỹ thuật: Miễn phí
Tạo web dùng thử
AN- Max
5.488.000
VNĐ/năm
TÍNH NĂNG CHUNG 
Dung lượng: Không giới hạn
Băng thông: Không giới hạn
Số lượng tên miền được sử dụng cho website (không bao gồm chi phí đăng ký): 07
Website:
Thiết kế banner: 07
Tên miền .com hoặc .net trị giá 280.000đ/năm: Miễn phí
KHÁC 
Responsive:
Theo dõi hoạt động website:
Báo cáo hoạt động website: 01 lần/tháng
KHUYẾN MÃI 
Nhập liệu ban đầu: 70 bài/tin
Bài viết giới thiệu công ty CHUẨN SEO: 03 bài/tin
Hỗ trợ kỹ thuật: Miễn phí
Tạo web dùng thử